Anasayfa   /   Merak ettikleriniz   /   AŞÛRE GÜNÜ

BİSMİLLAHİRRAHMÂNİRRAHÎM
Allahümme ente’l ebediyyül Kadim.El-Hayyül-Kerim’ülHannanül-Mennan.Ve hazihi senetün cedidetün, es’elüke fihel-ismete mineşşeytanirracim.Vel’avne ala hazihin-nefsil’emmarati bis-sui. Vel’iştiğale bima yükarribuni ileyke ya zel-Celali vel-ikram. Birahmetike ya erhamerRahimin.
Allah’ım senin ismi şerîfinle başlarım. Ey ebedî ve ezeli her şeyi idrak edici, umulandan fazlasını veren kerem sâhibi Allah’ım. Merhamet edicilerin en merhametlisi ihsanı çok olan Allah’ım, bu yeni yılda dergâhı merhametinden kovulmuş şeytanın vesvesesinden ve devamlı kötülüğü arzu eden, nefsi emmârenin şerrinden kurtulmamız için senden yardım dileriz. Bizleri sana yaklaştıracak ihlaslı amel yapmaya muvaffak kıl. Ey Celâl ve ikram sahibi Allah’ım, senin Rahmet ve Merhametin bol. Çünkü sen Erhamerrâhimînsin.
        Peygamberimiz (s.a.v) Muharremin onuncu günü hakkında şöyle buyurmuştur:
“Cenâb-ı Hakk Aşûre günü hürmetine evinin rızkını artırdığından dolayı, o kulun rızkını bütün sene bollaştırır.”
Cabir (r.a) bu hadîs-i Şerifi uygulayıp, 40 sene bu bereketin isabet ettiğini beyan etmiştir.
10 MUHARREM (AŞÛRE GÜNÜ) HÜRMETİNE YAPILACAK VAZÎFELER
1-          Muharrem ayının (9-10), (10-11) veya (9-10-11) günleri oruç tutulacak. (Hadîs-i Şerif)
2-        Eve getirilen rızık ne ise bu güne hürmeten o rızık artılacak. (Efdali 10 çeşit) Erzakı bol alan kişinin gelecek seneye kadar evinde bereket eksik olmaz.
3-        Bol bol istiğfar edilecek. 313 defa “Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü Minezzâlimîn” denilecek.
4-        Yetmiş defa “Hasbünallah ve ni’mel-vekil. Ni’mel-mevlâ ve ni’mennasîr. Ğufrâneke, Rabbenâ ve ileykel-masîr.” denilecek.
5-        Gusül (Boy abdesti) alınacak. Muharremin 10. günü gusül yapan hasta ise şifa bulur. Sağlıklı ise gelecek seneye kadar biiznillah hastalık görmez.
Gusül (Boy abdesti) ile işrak vaktinden sonra 4 rekât namaz kılınacak. Her rekâtta (Fâtiha)’dan sonra 51 adet İhlâs-ı Şerif
1-          okunacak ve namaz bittikten sonra şu salavâtı şerîfe 101 defa okunacak. “Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin ve Âdeme ve Nûhın ve İbrâhime ve Mûsâ ve İsâ ve mâ beynehüm minen-nebiyyîne velmürselîn. Salevâtullâhi ve selâmühû aleyhim ecmaîn.” (sonra dünyevî ve uhrevî her çeşit hacet Cenâb-ı Hakk’tan talep edilir.)
2-        En az bir hasta ziyaret edilecek.
3-        En az  on mü’mine selâm verilecek.
4-        En az bir mü’mine iftar ettirilecek(Böylece bütün mü’minlere iftar ettirilmiş gibi olur.) ve aşûre günü sadaka vermek sünnettir.
5-        Akraba ziyareti yapılıp hediye götürerek gönülleri alınmalıdır.
Not: Yukarıda yapılması tavsiye edilen işler mubah olup, tamamı yapılmasa bile elden geldiğince yapılması tavsiye olunmaktadır.
AŞÛRE GÜNÜNÜN FAZÎLETİ
1-          Arş-ı Âlâ, Kürsî, Levh-i Mahfûz, yedi kat semâ, dünyanın yaratılmaya başlanması ve yeryüzüne ilk yağmurun yağması.
2-        Hz. Âdem (a.s)’ın tevbesinin kabulü.
3-        Hz. İdris (a.s)’ın Cennet’e kaldırılması.
4-        Hz. Nuh (a.s)’ın Tufandan kurtarılması. (Gemiden bugünde çıkarılması)
5-        Hz. İbrahim (a.s)’ın Nemrut’un ateşinden selâmete erdirilmesi.
6-        Hz. Yakub (a.s)’ın Yusuf (a.s)’a kavuşması ve gözlerinin bugün iade edilmesi.
7-        Hz. Yusuf (a.s)’ın kuyudan çıkarılması.
8-        Hz. Musa (a.s)’ın kızıldenizi geçmesi ve Firavun’un denizde boğulması.
9-        Hz. Davud (a.s)’ın bugünde mağfiret olunduğu.
10-    Hz. Süleyman (a.s)’a bugünde mülk ve saltanatın verilmesi.
11-     Hz. Eyyüb (a.s)’ın hastalık ve belâlardan kurtarılması.
12-    Hz. Yunus (a.s)’ın balığın karnından çıkarılması.
13-    Hz. İsâ (a.s)’ın göğe çekilmesi.
14-    Hz. Muhammed (s.a.v)’in geçmiş ve gelecek günahlarının mağfiret olunması.
15-    Hz. Muhammed (s.a.v)’in hicrette Kuba’ya varması, Aşûre gününde olmuştur.
16-    Mahşer’de Muharremin onuncu gününde kurulacaktır.

 


Etiketler : ,

Yorumlar (0)