Anasayfa   /   Haftanın Sohbeti   /   İSLAM KARDEŞLİĞİNİN ÖNEMİ

İSLAM KARDEŞLİĞİNİN ÖNEMİ

Enes B. Malik (r.a) rivayet edilmiştir. Efendimiz (s.a.v) bir sohbetlerinde;‘Kardeşlerimle buluşmayı çok özlüyorum’ buyurur. Sahabe sorar; ‘Ya Rasulallah, biz sizin kardeşleriniz değil miyiz’?
-Efendimiz; ‘Siz benim ashabımsınız, benim kardeşlerim, beni görmeden iman edenlerdir’ buyurur...

İslam Kardeşliği İle İlgili Bazı Ayetler

"Şüphesiz ki müminler kardeştir. O halde kardeşlerinizin arasını ıslah edin. Allah’tan korkun ki merhamet bulasınız" (Hûcurat 10)

"Hani siz birbirinize düşmandınız da O (cc) kalplerinizi ısındırıp birleştirmişti. İşte Onun bu nimeti sayesinde din kardeşleri olmuştunuz." (Al-i İmran 103)

"Mü’minler birbirlerine karşı şefkatli, merhametli ve alçak gönüllüdürler." (Maide 54)

İslam Kardeşliği Hakkında Hadisler

Din kardeşinin ayıbını örten kimsenin, Allahu Teala dünya ve ahirette kusurunu örter (Hadis-i Şerif)

Kardeşinle mücadele etme, onunla alay etme, ona verdiğin sözden dönme (Hadis-i Şerif)

Allah için birbirini seven iki kardeş buluştukları zaman, biri diğerini yıkayan iki el gibidir Ne zaman iki mümin bir araya gelirse, Allah Teala, birini diğerinden faydalandırır (Hadis-i Şerif)

Müslüman müslümanın kardeşidir, onu terk ve ihmal etmez (H. Şerif)

‘‘Allah’ın kulları arasında bir grup var ki, onlar ne peygamberlerdir ne şehidlerdir Üstelik Kıyamet günü Allah indindeki makamlarının yüceliği sebebiyle peygamberler de, şehidler de onlara gıbta ederler’’
Orada bulunanlar sordu: ‘‘Ey Allah’ın Rasulu! Onlar kim, bize haber ver?’’ ‘‘Onlar aralarında ne kan bağı, ne de dünyalık menfaat  olmadığı halde, Allah Rızası için birbirlerini sevenlerdir Allah’a yemin ederim, onların yüzleri nurdur Onlar bir nur üzeredirler insanlar korkarken, onlar korkmazlar insanlar üzülürken onlar üzülmezler’’ (K. Sitte, 3345)

- “Mü’minler bir binanın taşları gibidir” buyuran Rasûl-i Ekrem (bu kenetlenmeyi göstermek için iki elinin) parmaklarını birbirine geçirdi Buhârî

- Müslümanların derdiyle ilgilenmeyen bizden değildir Buhârî, Müslim

- Mü’min, kardeşinin aynasıdır; ve mü’min mü’minin kardeşidir, onun zarar ve ziyâna uğramasını, helâkını önler, arkasında da onu çevreleyip korur ve ihtiyaçlarını görür. Ebû Dâvud, Edebü’l Müfred

- Kardeşliğin mâzeretini kabul etmeyen kimseye, âşarcıların haksızlıkla aldıklarının günahı kadar günah vardır. Ebû Dâvud, İbn Mâce

- Bulunduğu mecliste, din kardeşinin aleyhinde konuşulurken onu müdâfaa etmeye gücü yeterken, bu yardımda bulunmayan kimseyi Allah Teâlâ dünya ve âhirette zelîl eder. Ahmed b Hanbel, Taberânî


“Sizden biriniz kendisi için sevdiğini mü’min kardeşi için sevmedikçe gerçek mü’min olamaz.” (Buhârî, “Îmân”, 7; Müslim, “Îmân”)

“Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez; onu yardımsız bırakmaz; onu tahkir etmez. Üç defa kalbine işaret ederek Takva şuradadır. Müslüman kardeşini hakir görmesi kişiye kötülük olarak yeter. Her müslümanın namusu, canı ve malı  müslümana haramdır.” (Müslim, “Birr”, 32)

“Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu (zalimlere de) teslim etmez. Kim, din kardeşinin bir ihtiyacını giderirse, Allah da onun ihtiyacını giderir…” (Buhârî, “Mezâlim”, 3; “İkrah”,7; Müslim, “Birr”,)

Kim bir müslümanı(n kusurunu) örterse, Allah da Kıyamet günü onu(n kusurunu) örter…” Buhârî, “Mezâlim”, 3; Müslim, “Birr”, 58.)

“Müslümanın, din kardeşine üç günden fazla dargın durması helal değildir.” Müslim, “Birr”,26;
“Müminler birbirini sevmede, birbirlerine karşı sevgi ve merhamet göstermede tek bir beden gibidir. O bedenin bir organı acı çektiği zaman, bedenin diğer organları da uykusuzluk ve acı çekerler.”Müslim,“Birr”66

“Zandan sakının. Zira zan sözün en yalan olanıdır. İnsanların özel hallerini araştırmayın, konuşmalarını dinlemeye çalışmayın, birbirinizin alışverişini kızıştırmayın, birbirinize haset etmeyin, birbirinize kin beslemeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah’ın kulları kardeş olun kardeş” (Buhârî, “Edeb”,58; Nikah”,46)

“Her iyilik bir sadakadır. Kardeşini güler yüzle karşılaman,  ihtiyacı olan bir şeyi kardeşine vermen de iyiliklerdendir.” (Tirmizi, “Birr”, 45)

Ebû Hüreyre (r.a.)’den rivayet edildiğine göre Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurdu: «Cennetin kapıları, Pazartesi ve Perşembe günleri açılır. Din kardeşi ile arasında düşmanlık olan kimse hariç Allah’a hiç bir şeyi eş koşmayan her kul bağışlanır. “Bu iki kişiyi aralarında anlaşıncaya kadar bekletiniz, barışıncaya kadar bekletiniz! denilir.» (Muvatta, “Husnu’l-Hulk”,4; Müslim, “Birr “, 35; Tirmizi,” Birr”, 76; Ebu Davud, “Edeb”, 47.)

Ebü’d-Derdâ (r.a.)Resûlullah (sav)’i şöyle buyururken dinlediğini söylemiştir “Kim gıyabında bir din kardeşi için dua ederse, mutlaka melekler ona, aynı şeyler sana da verilsin, diye dua ederler.” (Müslim, “Zikir”, 86. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, “Vitir”, 29.)

“Müslüman, hasta kardeşini ziyaret ettiğinde dönünceye dek cennet bahçelerinde demektir.” (Müslim, “Birr”)

Nebi (a.s.)şöyle buyurdu: “Din kardeşini seven kişi, ona sevdiğini söylesin!”(Ebû Dâvûd,“Edeb”,113;Tirmizî Zühd”,

Ebû Hüreyre (r.a.)’den rivâyet edildiğine göre Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurdu:

“Sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Yaptığınız zaman birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selâmı yayın!” (Müslim,” Îmân”, 93-94.
“….Kul din kardeşine yardımcı olduğu sürece, Allah da onun yardımcısı olur…” (Ahmed b. Hanbel, II,252; Müslim, “Zikir”, 38; İbn Mâce, “Sunne”, 17; Tirmizi, “Hudud”, 3)

KARDEŞLİĞİ INKITAYA UĞRATAN AHLAKİ ZEMİMELER

Kusur araştırma
Gıybet
Suizan
Enaniyet
Cimrilik
Haset

KARDEŞLİĞİ KUVVETLENDİREN AHLAKİ HAMİDELER

Hoş görü
Sukut
Hüsnüzan
Tevazu
İkram etme ve cömertlik
Gıpta
 


Etiketler : ,

Yorumlar (0)