Anasayfa   /   Haftanın Sohbeti   /   ZİKİR ADABI

 Zikir Adabı 

  Zikir yapılacağı zaman ağız misvaklanır, temizlenir. Kötü kokulu 

ağızla zikredilmesi mekrûhtur. Fakat haram değildir. Zikir tenha ve 

temiz bir yerde yapılır. Yüce Allah, güzel ve temiz yerlerden başka 

yerlerde zikredilmez. Zikrin mescid vesair şerefli yerlerde yapılması 

tercih edilir. Zikir, hutbe, namaz kıyamı ve uyuklama hâlleri dışında 

her zaman yapılabilir.  

Abdestli olmayanın, cünübun, hayızlı ve nifaslıların, kalp veya 

dil ile tesbih, tehlil tahmid, tekbir ve salavât okumak sûreti ile zikir ve 

dua etmeleri caizdir. Cünüplerin, hayızlı ve nifaslıların az veya çok 

Kur’ân  okumaları  haramdır.  Ancak,  “Rabbenâ  âtinâ  fiddünya 

haseneten  ve  filâhireti  haseneten  veqinâ  azâbennar”  gibi  dua 

mahiyetindeki  bazı  âyetleri,  Kur’ân  okumuş olmak  için  değil,  dua 

olarak okumaları ve yine dua olarak “Bismillah ve elhamdülillah”  

demeleri  de  caizdir.  Zikredecek  olanın,  en  mükemmel  bir  sıfatta 

bulunması uygun olacağı için zikri oturarak yapacaksa yönü kıbleye 

karşı olmak üzre oturur. Başını, huşu ve tezellülle eğer. 

  Zikirde  kalbin  huzurlu  bulunması  gerektiğinden  dil,  kalb  ile 

birleştirilir. Zikirde kelime‐i tevhidin med ile okunması müstehabtır. 

Zikrin gece veya gündüz belli vakitlerde yapılması ve her hangi 

bir  mazeretle  yapılamaması  halinde  fırsat  bulununca,  sonradan 

yapılması uygun olur. Peygamberimiz  “Bir kimse, hizbini veya onun 

bir cüzünü okumadan uyur da onu sabah namazı ile öğle namazı 

arasında  okursa  kendisine  onu  gece  okumuş gibi  sevap  yazılır.” 

buyurmuştur. 

Zikir arasında verilen selama ,mukabele ve okunmaya başlanan 

ezana icabet etmek, görülen kötülüğü gidermek, sorana doğru yolu 

göstermek, irşad edileceği irşad etmek veya uyku basması gibi zikrin 

kesilmesini gerektiren bir hâl ile karşılaşınca, tekrar zikre dönülmek 

üzere zikrin kesilmesi müstahaptır.  

Allah bütün mü’minleri mağfiret edip zikirlerini kabul eylesin. Bila‐

hesap ve lâ‐azab cennetine koysun. Rızasına erdirip cemaline mazhar 

eylesin. Amin yâ Muîn.


Etiketler : ,

Yorumlar (0)