Anasayfa   /   Tasavvuf

28 Haziran 2011

  İmam-ı Gazali, tam adı Muhammed bin Muhammed bin Muhammed bin Ahmed. İslam âlimi. Batı dillerinde ismi Algazel'dir. Künyesi Ebu Hâmid, lakabı Huccet-ül-İslam ve Zeyneddin’dir. Gazali nisbesiyle meşhurdur. Müctehiddi. İctihadı, Şafii mezhebine uy
Hit : 1081     |     Yorum : 0

28 Haziran 2011

  Nakşibendi terbiye okulu, hicri: 791, miladi: 1389 taihinde vefat eden Hace Muhammed Bahauddin Nakşibend Hz.'lerinin temel usullerini belirlediği bir manevi terbiye sistemidir. Onun adına nispet edilerek "Nakşibendilik" diye anılmaktadır.
Hit : 1229     |     Yorum : 0

28 Haziran 2011

  (Kadiriye), Abdulkadir Geylanî olarak ünlenmiş Muhyiddin Ebû Muhammed b. Ebû Salih b. Zengi-Dost (d. 1077 Geylan-ö. 1165 Bağdat)'u öncü kabul eden tarikat. Bağlılarınca Gavsu'l-Azam, Kutub, Bâzullah, Sultanu'l-Evliya, Ayetull
Hit : 1126     |     Yorum : 0

24 Temmuz 2012

GERÇEK AŞK ! (Tasavvufta AŞK) "Rahman ve Rahim olan ALLAH'ın Adıyla" "Kalpler ancak ALLAH'ı anmakla mutmain olur." Râd/28 Rabbim, Rabbim, bu işin bildim neymiş türkçesi, Senin aşkın ateştir, ateşin gül bahçesi. "Göz kaptırdı
Hit : 2000     |     Yorum : 0

04 Temmuz 2011

T A R Î K A T - I  A L İ Y Y E Et-tarîkatü ve
Hit : 4465     |     Yorum : 0