Anasayfa   /   Silsile-i Şerif

28 Haziran 2011

Silsile-i Şerif Halik-ı arz u semâya eyleriz hamdü sena Ahmed’i Muhtar kıldı aleme nûr-i Hüda Hazret-i Sıddıyk u Selman, Kâsım u Ca’fer gibi Eylemiş neşr-i hakîkat Beyâzid-i rehnüma Bü’l-Hasan zât-ı mükerrem, B&uc
Hit : 36921     |     Yorum : 0