Anasayfa   /   Haftanın Sohbeti

Ey sâlik! Ehlullah buyurmuşlardır ki:   Hakk’ın emirlerine kısmen uyan; men ettiklerinden ise bazen ka‐ çınan kaçınamadığında pişman olan; kendini zaman zaman kınayan  ve levm eden nefistir. Bu mertebedeki nefis terbiyenin başlangıcını  görm&u
Hit : 2095     |     Yorum : 0

12 Nisan 2014

 Şeyh‐i ârifân Mahmud Sâmi hazretleri şöyle buyurur: Şeytan‐ı aleyhi laane’nin vesvesesi bir anda kalbe uğrar geçer. Amma nefsin desisesi musırran ısrar eder, sahibini o günâha sürükleyene kadar ne‐ fis  vazg
Hit : 1973     |     Yorum : 0

 Kâmil mürşid, âlim, ârif ve sâlihtir. Allah’ın dostu, peygamberi mizin vârisidir.   Rasûlullah efendimiz şöyle buyuruyor: “Âlimler enbiyânın vâ‐ risleridir.” Hadis Buhari, Müslim Â
Hit : 911     |     Yorum : 0

28 Nisan 2016

 Zikir Adabı    Zikir yapılacağı zaman ağız misvaklanır, temizlenir. Kötü kokulu  ağızla zikredilmesi mekrûhtur. Fakat haram değildir. Zikir tenha ve  temiz bir yerde yapılır. Yüce Allah, güzel ve temiz yerlerden başka  yerlerde zikredilme
Hit : 2369     |     Yorum : 0

12 Nisan 2014

 SOHBET

Sohbet Rasûlullah sallallâhu aleyhi vesellem efendimizin sünnet‐i

seniyyesidir.  Zira  Rasûlullah  sallallâhu  aleyhi  vesellem  ashâb‐ı

kirâmın

Hit : 1116     |     Yorum : 0

12 Nisan 2014

Hilm,  nefsi,  öfkelenmekten  alıkoymak,  yavaş ve  uslu  olmak demektir. Hilm ile tahammül, güç yettiği hâlde, affetmek, beğenilmeyen şeylere sabretmektir. Hilm, tahrik edici sebepler karşısında sabır, sebat ve kararlılığın çoğalm
Hit : 898     |     Yorum : 0